Insignie a taláry MENDELU

 

Insignie a taláry Mendelovy univerzity v Brně jsou vnějším výrazem akademických tradic univerzity, fakulty a vysokoškolského ústavu. Jejich správu zajišťuje Kancelář rektora.

Akademické insignie jsou řetězy a žezla univerzity, fakulty a vysokoškolského ústavu. Insignie jsou oprávněni užívat při slavnostních příležitostech rektor, prorektoři, děkani, proděkani, ředitel vysokoškolského ústavu a zástupci vysokoškolského ústavu, a to po dobu slavnostního obřadu i jeho další účastníci. Rektor může rozhodnout v konkrétním případě o užití insignií i jinou osobou.

Taláry jsou při slavnostních příležitostech oprávněni užívat rektor, prorektoři, děkani, proděkani, ředitel vysokoškolského ústavu, zástupce ředitele vysokoškolského ústavu, kvestor a tajemníci fakult, ostatní akademičtí pracovníci, studenti a absolventi při jejich obřadech, významní hosté a pedelové. Podrobnosti o použití talárů stanoví rektor a v případech týkajících se fakulty děkan.


Zajímá nás Váš názor na činnost pracoviště

Chcete-li vyjádřit svůj názor, stačí vyplnit on-line

DOTAZNÍK