Harmonogram imatrikulací a promocí

 
NR 3/2020 Harmonogram akademického roku 2020/2021

Agronomická fakulta

Promoce Imatrikulace
14. 06. 2021  
15. 06. 2021  
16. 06. 2021  
28. 06. 2021  
29. 06. 2021  
30. 06. 2021  

Lesnická a dřevařská fakulta

Promoce Imatrikulace
21. 06. 2021  
22. 06. 2021  
23. 06. 2021  
24. 06. 2021  

Provozně ekonomická fakulta

Promoce Imatrikulace
01. 07. 2021  
02. 07. 2021  
07. 07. 2021  
08. 07. 2021  
09. 07. 2021  

Zahradnická fakulta

Promoce Imatrikulace
25. 06. 2021  
16. 07. 2021  

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Promoce Imatrikulace
12. 07. 2021  
13. 07. 2021  

Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání

Promoce
26. 05. 2021
14. 07. 0221

Termíny ostatních akademických obřadů

   

 

Zajímá nás Váš názor na činnost pracoviště

Chcete-li vyjádřit svůj názor, stačí vyplnit on-line

DOTAZNÍK