Rezervace místností

 

Formulář rezervace místností

 

 AKTUÁLNÍ OBSAZENOST MÍSTNOSTÍ

Kalendář se zobrazuje pouze na následujících 6 měsíců dopředu. V případě ověření rezervace mimo tyto termíny kontaktujte prosím zaměstnance Kanceláře rektora na e-mailu rezervacemistnosti@mendelu.cz

 

V případě rezervace Auly prosíme o vyplnění formuláře Žádosti o povolení konání akce, který naleznete ZDE

 

Prosím uveďte jméno, příjmení, telefon a e-mail osoby odpovědné za konání akce (zejména za převzetí a odevzdání klíčů od místnosti, umytí nádobí a uvedení místnosti do původního stavu).

Požadované vybavení: 

 

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

  • Časový rozestup rezervací – mezi jednotlivými rezervacemi (zejména jednáními Kolegia rektora, Strategického grémia, Akademického senátu, Vědecké rady atd.) je nutný minimálně hodinový rozestup a to z důvodu organizačního zabezpečení následné akce.
  • Technické vybavení místnosti – doporučujeme, aby si žadatel před konáním akce osobně vyzkoušel technická zařízení místnosti, která budou při jednání v provozu (mimo Aulu). Kancelář rektora nezajišťuje technika odpovědného za funkčnost technických zařízení.
  •  Převzetí a odevzdání klíčů – termín, čas a způsob předání klíčů od rezervované místnosti je nutné domluvit s pracovníky Kanceláře rektora (primárně s Ing. Bc. Barboru Indrovou, DiS. - tel.: +420 545 135 004, e-mail: barbora.indrova@mendelu.cz) s dostatečným časovým předstihem, minimálně den před termínem konání akce.
  • Úklid rezervované místnosti – žadatel je povinen zajistit úklid místnosti (včetně vrácení čistého nádobí) ihned po skončení akce a to z důvodu zajištění jejího okamžitého opětovného použití.

*Povinné pole – bez vyplnění takto označených polí nebude možné žádost odeslat. 

  

 

Vybavenost místností

Velká zasedací místnost (VZ)
Umístění: 2. NP (budova A), označení dveří N2010
Kapacita: 51 míst
Technické vybavení: Dataprojektor
  Notebook
Možnost občerstvení: Zázemí kuchyňky na patře (lednice, myčka, 2x varné konvice, kávovar)
Nádobí k výpůjčce: Sklenice (50 ks)
  Džbány (6 ks)
  Hrnečky a podšálky (50 ks)
  Lžičky (50 ks)
  Talíře dezertní (50 ks)
  Vidličky dezertní (50 ks)

 

Zelená zasedací místnost (ZZ)
Umístění: 3. NP (budova A), označení dveří N3046
Kapacita: 12 míst
Technické vybavení: Dataprojektor
Možnost občerstvení: Kuchyňka je součástí místnosti (lednice, 2x varné konvice)
Nádobí k výpůjčce: Sklenice (12 ks)
  Hrnečky a podšálky (12 ks)
  Lžičky (12 ks)
  Talíře (12 ks)

 

Aula
Umístění: 3. NP (budova A), označení dveří N3054
Kapacita: 252 míst (sál), 15 míst (předsednictvo), 37 míst (talárovaní)
Technické vybavení: Pro bližší informace k technickému vybavení auly prosím kontaktujte pracovníka AVC.
Možnost občerstvení: V prostorách auly je zakázaná konzumace jídla a pítí.

 


Zajímá nás Váš názor na činnost pracoviště

Chcete-li vyjádřit svůj názor, stačí vyplnit on-line

DOTAZNÍK