Kancelář rektora

 

Kancelář rektora je rektorátní pracoviště, jehož náplň činnosti je stanovena Nařízením rektora (NR č. 11/2020) Struktura a obsahová náplň činnosti rektorátních a celoškolských pracovišť.

 Kancelář rektora zajišťuje:
 • organizačně-technické a administrativní zabezpečení zasedání Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně, Kolegia rektora Mendelovy univerzity v Brně, Strategického grémia Mendelovy univerzity v Brně;
 • rozdělování externích dokumentů doručených na univerzitu, jejímž příjemcem je Mendelova univerzita v Brně;
 • správu insignií a talárů Mendelovy univerzity v Brně;
 • správu rezervací auly a zasedacích místností Rektorátu Mendelovy univerzity v Brně;
 • administraci jmenování, změn a odvolání členů poradních komisí rektora;
 • administraci dokumentů předaných k zajištění podpisu rektora;
 • administraci Žádostí o povolení konání akce;
 • organizačně-technické zabezpečení akademických akcí univerzitního charakteru (Ceny rektorky, divadelní představení pro zaměstnance MENDELU, slavnostní vědecká rada univerzity, udílení zlatých medailí univerzity);
 • organizační zajištění služebních cest rektora a prorektorů (v zastoupení rektora);
 • zajišťování vidimace, legalizace a výpisů z Rejstříku trestů v souvislosti s administrací dokumentů předaných k podpisu rektora;
 • technické zabezpečení zasedání Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně.

Zajímá nás Váš názor na činnost pracoviště

Chcete-li vyjádřit svůj názor, stačí vyplnit on-line

DOTAZNÍK