O nás

 

Kancelář rektora je rektorátní pracoviště, jehož náplň činnosti je stanovena nařízením rektora č. 7/2018 ze dne 1. února 2018 (č.j. 1780/2018-981).

Sekretariát rektora

Zajišťuje agendu související s funkcí rektora a jeho poradních orgánů, vědecké rady a činnosti spojené se společenskými akcemi univerzitního charakteru.

Centrální podatelna

Zajišťuje agendu manipulace s poštou, funkci centrální výpravny včetně styku s poštovními úřady, správu centrálního spisového uzlu elektronické spisové služby a provoz datové schránky univerzity. Více o činnosti Centrální podatelny zde.

Univerzitní archiv

Zajišťuje výběr, evidenci, odborné zpracování a vyhledávání archiválií, poskytuje badatelské služby a vypracování rešerší, realizuje vědeckou a publikační činnost zaměřenou na historii univerzity, zajišťuje správu specializované knihovny a vykonává odborný dohled nad vedením spisové služby a předarchivní péčí. Více o Univerzitním archivu zde.

 

Hodnocení spokojenosti

 

Zajímá nás, jak hodnotíte činnost našeho pracoviště. Chcete-li vyjádřit své hodnocení nebo navrhnout námět na zlepšení, stačí vyplnit on-line DOTAZNÍK.