Akademické obřady MENDELU

 

Akademický obřad je slavnostní akt konaný na půdě vysoké školy za přítomnosti členů akademické obce. Obsah a průběh akademického obřadu stanoví rektor a v případech týkajících se fakulty děkan.

Univerzitní akademické obřady MENDELU
 • Inaugurace rektora (organizačně-technické zabezpečení akce zajišťuje Kancelář rektora)
 • Shromáždění akademické obce Mendelovy univerzity v Brně (organizačně-technické zabezpečení akce zajišťuje Akademický senát Mendelovy univerzity v Brně).
 • Udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa (organizačně-technické zabezpečení akce zajišťuje Odbor pro podporu tvůrčí činnosti).
 • Slavnostní zasedání Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně (organizačně-technické zabezpečení akce zajišťuje Kancelář rektora).
 • Ceny rektorky Mendelovy univerzity v Brně (organizačně-technické zabezpečení akce zajišťuje Kancelář rektora).
 • Slavnostní předání dekretů docentům a diplomů absolventům doktorských studijních programů (organizačně-technické zabezpečení akce zajišťuje Odbor pro podporu tvůrčí činnosti).
 Fakultní akademické obřady MENDELU
 • Inaugurace děkana (organizačně-technické zabezpečení akce zajišťuje fakulta)
 • Shromáždění akademické obce fakulty (organizačně-technické zabezpečení akce zajišťuje fakulta)
 • Slavnostní zasedání vědecké rady fakulty (organizačně-technické zabezpečení akce zajišťuje fakulta)
 • Imatrikulace studentů prvních ročníků studijního programu uskutečňovaného fakultou (organizačně-technické zabezpečení akce zajišťuje fakulta)
 • Promoce absolventů studijních programů uskutečňovaných fakultou (organizačně-technické zabezpečení akce zajišťuje fakulta)

Zajímá nás Váš názor na činnost pracoviště

Chcete-li vyjádřit svůj názor, stačí vyplnit on-line

DOTAZNÍK